TỔ CHỨC CÔNG ĐOÀN: 

- CTCĐ: Nguyễn Thị Thu Song

- Ủy viên: Nguyễn Thị Thu Hằng

Các tổ viên công đoàn: 

Phòng GD&ĐT huyện Đại từ     
Mầm non An Khánh     
DANH SÁCH CÁC TỔ VIÊN CÔNG ĐOÀN.
Năm học: 2018-2019
        
STTMã giáo viênHọ TênNgày sinhGiới tínhDân tộcDi độngEmail
11901929995Vũ Thùy Ngọc Diệp30/12/1997NữKinh0973376543ngoccdiep97@gmail.com
21901103345Nguyễn Thị Hải15/05/1989NữKinh0982777201ngochai.nguyenh2@gmail.com
31901098134Nguyễn Thị Thu Hằng07/10/1970NữKinh0987452177hanghung5t@gmail.com
41901100668Hoàng Thị Thu Hằng07/01/1977NữSán Dìu01678755163hoanghanghanh77@gmail.com
51901101221Ninh Thúy Hạnh20/12/1989NữSán Chay0961884928ninhthuyhanhak123@gmail.com
61901930782Ngô Thị Thu Hiền02/09/1995NữKinh0989286604thuhienak95@gmail.com
71901102749Nguyễn Thị Minh Hồng16/06/1988NữKinh0973207562hongsonmnvh@gmail.com
81901097527Trần Thị Huệ27/06/1972NữKinh0869543760tranhueth@gmail.com
91901097721Phùng Lan Hương14/06/1971NữKinh0984100963lanhuong.phung@gmail.com
101901103685Trương Thị Lan12/02/1986NữKinh0913067425truonglanmnankhanh@gmail.com
111901097854Dương Thị Mơ13/03/1982NữKinh0981058331khoamo1982@gmail.com
121901102565Đặng Thị Nga12/08/1987NữKinh0984680687dangngatn2016@gmail.com
131901102304Dương Thị Nhung12/10/1983NữKinh0983243913nhungmndt1983@gmail.com
141901049087Nguyễn Kim Nhung28/12/1986NữDao0984341440kungokyo110@gmail.com
151901104744Nguyễn Thị Quỳnh Oanh16/10/1991NữKinh01635135804quynhoanhmn@gmail.com
161901103002Ngô Thị Thanh Quý29/04/1991NữKinh01675519565ngoquytq@gmail.com
171901105002Nguyễn Thị Như Quỳnh20/02/1986NữKinh01695418001quynhnguyen86@gmail.com
181901098785Nguyễn Thị Thu Song02/06/1979NữKinh01692212291nguyenthithusongak@gmail.com
191901100798Nguyễn Thị Sự29/01/1984NữKinh0979080191thuansu84@gmail.com
201901098814Bùi Thị Thanh06/09/1982NữKinh0986984822buithanhmnak@gmail.com
211901100524Lê Thị Thanh18/05/1976NữKinh01654309676lethanhchung76@gmail.com
221901102465Hoàng Thị Thảo20/12/1985NữKinh0965436016thaohoang3t@gmail.com
231901098505Nguyễn Thị Thảo20/07/1987NữKinh0968121664cobehaycuoi200787@gmail.com
241901098550Lưu Thị Thu08/05/1984NữKinh0973846520thuminh123@gmail.com
251901104632Trịnh Thị Hoài Thương04/11/1995NữKinh0967237620trinhthihoaifthuongak@gmail.com
261901101056Trần Thị Thúy12/02/1987NữNùng0962608508tranthithuy1202@gmail.com
271901098912Vương Thị Mai Thùy27/09/1981NữKinh0986740731vuongmaithuyduoc@gmail.com
281901915792Bùi Thị Như Ý26/08/1996NữKinh0978549811buithinhuyak@gmail.com
291901106111Đặng Thị Yên24/03/1982NữKinh0987950382dangyen123@gmail.com
301901105247Nguyễn Thị Hải Yến03/08/1981NữKinh0977014086minhdatminhduc@gmail.com