Monday, 23/05/2022 - 12:32|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường Mầm non An Khánh

Kế hoạch Chi bộ tháng 3 2021

Kế hoạch Chi bộ tháng 3 2021

ĐẢNG BỘ XÃ AN KHÁNH

CHI BỘ TRƯỜNG MẦM NON

 

Số: 07-KH/CB-TrMN

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 

 

An Khánh, ngày 02 tháng 03 năm 2021

 

KẾ HOẠCH THÁNG 03

 

I. Đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết chi bộ tháng 2/2021

1. Lãnh đạo thực hiện công tác ­ tư­ởng chính trị:

- 100% đảng viên trong chi bộ thực hiện tốt chủ trường, đường lối, chính sách của Đảng và của Nhà nước, nghị quyết, chỉ thị của cấp ủy cấp trên và nhiệm vụ được chi bộ phân công.

Toàn trường thi đua lập thành tích chào mừng Đảng, mừng xuân Tân Sửu 2021. 100% cán bộ đảng viên trong chi bộ thực hiện đón tết an toàn, lành mạnh, tiết kiệm.

2. Lãnh đạo thực hiện công tác chuyên môn:

Chi bộ chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ sau:

a.  Chăm sóc nuôi dư­ỡng

- Quán triệt và thực hiện tốt các văn bản chỉ đạo của cấp trên về phòng chống dịch Covid-19;

-  Vệ sinh phòng nhóm vệ sinh môi trường sạch sẽ.

- Tuyên truyền với phụ huynh học sinh về chăm sóc sức khỏe cho trẻ để  phòng chống dịch Covid 19, .

b.  Công tác giáo dục

- Chỉ đạo giáo viên thực hiện tốt kế hoạch giáo dục trong tháng, thực hiện điều chỉnh kế hoạch giáo dục phù hợp với việc dạy học trực tuyến cho trẻ trong thời gian trẻ nghỉ dịch;

- Cử cán bô giáo viên tham gia các lớp bồi dưỡng chuyên môn tại sở, phòng và cụm chuyên môn.

c. Công tác đoàn thể

- Tổ chức các phong trào thi đua để mừng Đảng mừng  xuân.

- Hưởng ứng tuần lễ tết vì người nghèo do UBND huyện phát động, Công đoàn, Chi hội chữ thập đỏ, Chi đoàn thanh niêm đã phát động CBGVNV tham gia ủng hộ động viên thăm hỏi các cháu học sinh có hoàn cảnh khó khăn: tổng số trẻ được tặng quà trong dịp tết: 13 số tiền 3.300.000đ; số tiền ủng hộ tết vì người nghèo: 2.200.000đ

3. Tình hình an ninh, trật tự

- Đảm bảo ổn định về an ninh, an toàn tài sản trong thời gian trước trong và sau tết.

4. Công tác Đảng

- Thực hiện thu chi đảng phí đúng quy đinh.

- Quan tâm bồi dưỡng đoàn viên ưu tú cho Đảng.

- Tạo điều kiện cho đảng viên tham gia lớp TCLLCT

* Tồn tại:

Một số các đồng chí Đảng viên còn chưa mạnh dạn trong công tác phê và tự phê.

II. Kế hoạch công tác tháng 3/2021:

1. Lãnh đạo thực hiện công tác  tư­ởng chính trị:

- Lãnh đạo cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường thực hiện tốt mọi chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước cũng như các quy định của địa phương nơi công tác và nơi cư trú đề ra.

- Triển khai đầy đủ các văn bản cấp trên tới đảng viên chi bộ và tập thể CBGVNV trong trường.

- Tuyền truyền về bầu cử Quốc hội khó XV và bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

    2. Lãnh đạo thực hiện công tác chuyên môn:

 Chi bộ chỉ đạo thực hiện tốt các nội dung sau:

 a.  Chăm sóc nuôi dư­ỡng:

- Thực hiện vệ sinh môi trường, vệ sinh nhóm lớp đảm bảo các điều kiện để đón trẻ trở lại trường học.

- Thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của cấp trên về phòng chống dịch Covid 19. Chuẩn bị tốt các điều kiện, thực hiện nghiêm túc các quy định về phòng dịch Covid 19 cho trẻ.

- Tổ chức các hoạt động nuôi dưỡng chăm sóc trẻ, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, an toàn tính mạng cho trẻ.

   b.  Công tác giáo dục :

- Duy trì các hoạt động giáo dục sau khi trẻ đi học trở lại theo đúng tiến độ ch­ương trình, soạn và giảng bài đầy đủ.

- Chỉ đạo các lớp tổ chức các hoạt động chào mừng ngày 8/3; 26/3 với hình thức theo nhóm lớp.

c. Công tác đoàn thể :

- Chỉ đạo Công đoàn, chi đoàn thanh niên tuyên truyền kỷ niệm ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 và ngày thành lập Đoàn thanh niên CSHCM 26/3.

3. Tình hình an ninh, trật tự:

- Đảm bảo công tác an ninh trật tự, an toàn tài sản trong trường học.

- Kiện toàn tổ tự quản về công tác An ninh trật tự an toàn trường học, chỉ đạo tổ tự quản xây dựng kế hoạch duy trì các hoạt động của tổ.

4. Công tác Đảng:

- Duy trì sinh hoạt đảng, đóng đảng phí đúng quy định.

- Quan tâm bồi dưỡng đoàn viên ưu tú cho Đảng.

- Tạo điều kiện cho đảng viên tham gia các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng.

Trên đây là đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết chi bộ tháng 2/2021, kế hoạch hoạt động tháng 3 năm 2021 của chi bộ trường Mầm non An Khánh, đề nghị các đồng chí đảng viên của chi bộ nghiên cứu và thực hiện nghiện túc kế hoạch này. Trong quá trình thực hiện nếu cáo khó khăn hoặc đề xuất gì báo cáo với Ban chi ủy để kịp thời điều chỉnh. 

 

Nơi nhận:

- Đảng ủy xã;

- Cấp ủy chi bộ, các Đ/c đảng viên;

- Lưu VT.

TM. CHI BỘ

BÍ THƯ

 

 

 

Nguyễn Thị Xuyến

 

 

 

 

 

 

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 38
Hôm qua : 104
Tháng 05 : 6.378
Năm 2022 : 56.368