Monday, 23/05/2022 - 12:07|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường Mầm non An Khánh

Kế hoạch chi bộ tháng 4 2021

Kế hoạch chi bộ tháng 4 2021

ĐẢNG BỘ XÃ AN KHÁNH

CHI BỘ TRƯỜNG MẦM NON

 

Số: 09-KH/CB-TrMN

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 

 

An Khánh, ngày 01 tháng 04 năm 2021

 

SƠ KẾT CÔNG TÁC THÁNG 3- KẾ HOẠCH THÁNG 4

 

I. Sơ kết công tác tháng 3/2021

1. Lãnh đạo thực hiện công tác ­ tư­ởng chính trị

- 100% đảng viên trong chi bộ thực hiện tốt chủ trường, đường lối, chính sách của Đảng và của Nhà nước, nghị quyết, chỉ thị của cấp ủy cấp trên và nhiệm vụ được chi bộ phân công.

- Tham gia Hội nghị trực tuyến quán triệt, học tập, nghiên cứu Nghị Quyết trung ương lần thứ XIII nhiệm kỳ 2021-2026, tổng số đảng viên tham dự 15 vắng 01 có lý do.

- Chỉ đạo thực hiện tốt các văn bản của Chính phủ và của cấp trên về phòng chống dịch Covid -19.

2. Lãnh đạo thực hiện công tác chuyên môn

Chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ sau:

a.  Chăm sóc nuôi dư­ỡng:

- Duy trì công tác ăn bán trú cho trẻ đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

- Thực hiện cân đo trẻ lần 3 theo dõi trên biểu đồ tăng trưởng, kết quả tỷ lệ trẻ SĐ thể nhẹ cân và thấp còi giảm xuống còn 4,1%.

- Tiếp tục thực hiện các biến pháp để phòng chống dịch Covid 19.

b.  Công tác giáo dục :

- Thực hiện theo đúng tiến độ chương trình.

- Thao giảng lần 3 Tổng số tiết thao giảng: 25 xếp tốt 25

- Tham gia tập huấn công tác thống kê và xây dựng kế hoạch, dự sinh hoạt chuyên môn cụm.

- Xây dựng kế hoạch phát triển giáo dục năm học 2021-2022.

          - Thực hiện quy hoạch cán bộ giao đoạn 2021-2026.

c. Công tác đoàn thể :

- Duy trì tốt hoạt động của các đoàn thể, các hội trong nhà trường.

- Công đoàn tổ chức tặng quà cho đoàn viên công đoàn nhân dịp 8/3, chi đoàn phát động các phong trào thi đua chào mừng ngày thành lập đoàn thanh niên cộng sản HCM 26/3.

d. Tình hình an ninh, trật tự

- Đảm bảo ổn định về an ninh, an toàn tài sản trong nhà trường

4. Công tác Đảng

- Thực hiện thu chi đảng phí đúng quy đinh.

- Quan tâm bồi dưỡng đoàn viên ưu tú cho Đảng.

- Cử cán bộ  đảng viên tham gia lớp bồi dững nghiệp vụ Đảng.

II. Kế hoạch công tác tháng 4/2021

1. Lãnh đạo thực hiện công tác  tư­ởng chính trị

- Tiếp tục học tập, nghiên cứu Nghị Quyết trung ương lần thứ XIII nhiệm kỳ 2021-2026.

- 100% đảng viên trong chi bộ thực hiện tốt chủ trường, đường lối, chính sách của Đảng và của Nhà nước, nghị quyết, chỉ thị của cấp ủy cấp trên và nhiệm vụ được chi bộ phân công.

- Luyện tập văn nghệ chào mừng Đại hội văn hóa xã lần V.

    2. Lãnh đạo thực hiện công tác chuyên môn

 Chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ sau:

  a.  Chăm sóc nuôi dư­ỡng

- Duy trì các hoạt động chăm sóc nuôi dưỡng trẻ, tuyệt đối đảm bảo an toàn VSTP, an toàn tính mạng cho trẻ.

- Tuyên truyền với phụ huynh chăm sóc sức khỏe cho trẻ.

   b.  Công tác giáo dục

- Thực hiện soạn giảng theo kế hoạch.

- Kiểm tra chất lượng trẻ cuối năm.

- Tổ chức thi bé khéo tay.

- Hoàn thành sáng kiến kinh nghiệm.

c. Công tác đoàn thể  

Duy trì các hoạt động của các hội, các đoàn thể trong nhà trường

Chỉ đạo chi đoàn thanh niên tập văn nghệ chào mừng Đại hội văn hóa xã lần  thứ V.

d. Tình hình an ninh, trật tự

- Thực hện tốt công tác an ninh trật tự trong nhà trường

3. Công tác Đảng

Thực hiện kiểm tra kỹ thuật thẻ đảng viên lần thứ 4.

Quan tâm bồi dưỡng đoàn viên ưu tú cho Đảng.

Tạo điều kiện cho đảng viên tham gia bồi dưỡng lý luận chính trị.

Trên đây là Đánh giá thực hiện nghị quyết tháng 3/2021, kế hoạch hoạt động tháng 4 năm 2021 của chi bộ trường Mầm non An Khánh, đề nghị các đồng chí đảng viên của chi bộ nghiên cứu và thực hiện nghiện túc kế hoạch này. Trong quá trình thực hiện nếu cáo khó khăn hoặc đề xuất gì báo cáo với Ban chi ủy để kịp thời điều chỉnh. 

 

Nơi nhận:

- Đảng ủy xã;

- Cấp ủy chi bộ, các Đ/c đảng viên;

- Lưu VT.

TM. CHI BỘ

BÍ THƯ

 

 

 

Nguyễn Thị Xuyến

Kế hoạch chi bộ tháng 4 2021

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 38
Hôm qua : 104
Tháng 05 : 6.378
Năm 2022 : 56.368